Ar Thóir an Ghiotáir Ghaelaigh

Giotáraí méarstíle is ea Neil Ó Briain a bhfuil cion ollmhór aige ar cheol traidisiúnta na hÉireann agus, go háirithe, seancheol cláirsí. Ach an n-éireoidh leis dul siar sna lámhscríbhinní ársa cláirsí, teacht ar phort, agus leagan úrnua maith a dhéanamh de ar an ghiotár? Sin a dhúshlán agus beidh air comhairle a fháil ó thaighdeoirí agus ó shain-cheoltóirí le cuidiú leis agus é ar a aistear ceoil.

Is le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann a léiríodh an clár seo

This programme was produced with the support of the Northern Ireland Screen Irish Language Broadcast Fund