Seachas sin is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an phost ag an seoladh seo thíos nó glaoch a chur orainn ar 028 90 310013 (6 chontae) nó 0044 28 90 310013 (26 chontae agus go hidirnáisiúnta).

Raidió Fáilte,
30 Sráid Dhubhaise,
Béal Feirste,
BT 12 4AL

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Raidió Fáilte ach an fhoirm thíos a líonadh. Cuireann muid fáilte roimh aiseolas faoinár gcláir, nó iarratais ar cheol nó fógraí agus araile.

Cuir muid ar an eolas faoin fáth a bhfuil tú ag scríobh chugainn chomh maith le do shonraí teagmhála féin. Ní roinnfidh Raidió Fáilte do chuid eolais le dream ar bith lasmuigh den eagraíocht.

Teagmháil
Consent *