Cúrsa Sínise Trí Ghaeilge – Earrach 2024

Gach uile bliain, ar an chéad ghealach úr den bhliain, de réir na seanfhéilire geallaí sa tSín, tosnaíonn Féile an Earraigh, nó Bliain Nua na Síneach, mar is fearr aithne uirthi. I mbliana, 2024, thosaigh an fhéile 15 lá seo ar an 9ú Feabhra, le hoíche na seanbhliana. Tamall gairid ina dhiaidh sin, bhí comhcheiliúradh Síneach agus Gaelach againn in Áras Raidió Fáilte, nuair  a seoladh Cúrsa Sínise Trí Gaeilge. Oíche spleodrach pléisiúrtha a bhí ann le ceol traidisiúnta an dá thír agus béile sóúil ó bhialann Síneach áitiúil.

Is a bhuí le comhoibriú idir Raidió Fáilte, Glór na Móna agus an Institiúid Confucius, go raibh muid in ann an cúrsa seo a chur ar fáil, saor in aisce, do phobal na Gaeilge i mBéal Feirste. Go bhfios dúinn féin, seo an chéad chúrsa Sínise do dhaoine fásta a teagascadh go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Labhair ionadaithe an trí eagrais ag an imeacht bríomhar sa Lonnán (spás imeachta Raidió Fáilte), gan aon focal Béarla in úsáid. Bhí cainteanna dátheangacha agus ateangaireacht bheo Sínis go Gaeilge ann le cumarsáid a éascú, le cóimheas a léiriú agus le cairdeas a dhaingniú.

Cuireadh an spiorad idirchultúrtha seo in iúl go deas fríd amlíne an chúrsa chomh maith – cuireadh tús leis an chúrsa le linn Féile an Earraigh san fhéilire Shíneach, agus cuireadh deireadh leis ar Oíche Bhealtaine, tús an tsamhraidh san fhéilire Ghaelach, nuair a bhí ceiliúradh amháin eile ann mar chlabhsúr ar an tionscadal trialach seo.

“Bhí sé mar sprioc agam a léiriú gur féidir lenár gcultúr agus lenár dteanga féin teagmháil díreach a dhéanamh le cultúir agus teangacha eile gan an bhéarla sa lár mar idirghabhálaí. Ní gá dúinn dul fríd an bhéarla d’achan rud, agus tá an oiread sin scileanna ann i measc phobal na Gaeilge ab fhéidir linn a fhoghlaim go díreach óna chéile.” – Pól Ó Néill, craoltóir Raidió Fáilte agus múinteoir an chúrsa.

Thar dheich seachtain, bhí deis ag na Gaeil díograiseacha seo a ndóthain Sínise a fhoghlaim le bheith in ann iad féin a chur in aithne, comhrá beag a dhéanamh, agus bia a ordú, dár ndóigh. Cruthaíodh cairdeas nua i measc na rannpháirtithe, agus daingníodh cairdeas a bhí ann eatarthu. Fuair na daltaí léargas beag ar chultúr na Síne, óir, mar is eol dúinne na Gaeil, ní féidir teanga agus cultúr a dhealú, is níor chóir ach an oiread. Ach, is dócha an rud ba shuntasaí fán chúrsa ná gur baineadh seo uilig amach go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

Tá súil againn go mbeidh deis ann an cúrsa seo a reáchtáil arís sa todhchaí, agus bhfeicfidh muid a leithéid d’imeacht níos minice is níos minice fud na cathrach. Is iontach na rudaí is féidir linn a dhéanamh nuair a thagann muintreacha, teangacha agus cultúir éagsúla le chéile. Nó, i mbeagán focal – 众志成城 Ní neart go cur le chéile