Gaeilge ar an Raidió| Irish on the Radio

Irish Language Course | Cúrsa Gaeilge

This course will focus on the Irish used daily on radio programmes in the Irish language. The course will help learners and listeners understand and enjoy broadcasts in Irish and help further evolve and develop their understanding of the language. The course will last three days (Monday 8th -Wednesday 10th August 2022) and will cater for learners at intermediate levels. An additional course for beginners may be added if there is sufficient demand. The teachers and lecturers on the course are fluent Irish speakers with a background in radio broadcasting. This is the perfect way to gain understanding of the largest sector in Irish-language media and gain access to a rich repository of modern Irish.

Sa chúrsa seo beidh muid ag díriú ar an Ghaeilge a chluintear ar bhun laethúil ar stáisiúin raidió Gaeilge ar nós Raidió Fáilte. Cuideoidh sé le foghlaimeoirí tuiscint níos fearr a fháil ar chláracha raidió i nGaeilge agus sult níos fearr a bhaint astu, rud a chuirfidh go mór lena gcuid Gaeilge. Beidh an cúrsa ar siúl ar feadh trí lá (Luan 8ú – Céadaoin 10ú Lúnasa) agus é oiriúnach d’fhoghlaimeoirí ag an mheánleibhéal. D’fhéadfaí go gcuirfí cúrsa sa bhreis ar fáil d’fhoghlaimeoirí ag an bhunleibhéal má bhíonn an ráchairt ann. Oibríonn na múinteoirí agus léachtóirí ar fad a bheidh ag teagaisc ar an chúrsa sna meáin chumarsáide Gaeilge. Seo bealach foirfe le tuiscint níos fearr a fháil ar an earnáil is mó sna meáin chumarsáide Gaeilge agus leas a bhaint as foinse saibhir Gaeilge.

Luan/Monday 8 August/Lúnasa 2022 10:00-12:30 (2 rang/classes sa lá per day)

Máirt/Tuesday 9 August/Lúnasa 2022 10:00-12:30 (2 rang/classes sa lá per day)

Céadaoin/Wednesday 10 August/Lúnasa 2022 10:00-12:30 (2 rang/classes sa lá per day)

Déan teagmháil le/Contact Dónall ar/on traenail @ raidio failte . com or ring 028 90 31 00 13