Beidh díospóireacht bheo ar siúl againn faoin staid reatha agus faoi thodhchaí Na Sé Chontae mar pháirt d’Fhéile an Phobail agus d’Fhéile Lúnasa Raidió Fáilte. Tá an t-imeacht ag titim amach Dé Sathairn 6ú Lunasa ag 1:00i.n. i spás imeachtaí Raidió Fáilte darb ainm ‘An Lonnán’ atá lonnaithe i bhfoirgneamh an stáisiúin ar Shráid Dhubhaise i mBéal Feirste.

Cluinfidh muid ó neart daoine:

Cathaoirleach: Edel Ní Churraoin

Painéal: Ciarán Ó Pronntaigh, Máirín Hurndall, Clíodhna Nic Bhranair, Somhairle Mag Uidhir, Ciarán Mac Giolla Bhéin agus daoine eile.

Cuirfear fáilte roimh dhuine ar bith ar mian leis bheith páirteach ann, ach tá spásanna sa stiúideo teoranta do 20 duine. Tá saorchead isteach, ach is gá clárú don imeacht roimh ré le bheith mar chuid den lucht féachana.

Chun clárú don imeacht, bí i dteagmháil le Cillian Breatnach ar:

Beidh an t-imeacht ar fail fosta ar line ag www.raidiofailte.com, ar leathanach Facebook s’againne ‘Raidió Failte 107.1fm’ agus beo ar an raidió ag 107.1fm

Beidh caifé An Lon Dubh ar oscailt le tae agus caifé aitiúil ar fail, chomh maith le smailceacha deasa ar fáil le cheannach fosta.

Beidh deis ann ceisteanna don díospóireacht a chur i scríbhinn roimh ré.

linn!

An Lon Dubh

Raidió Fáilte

30 Sráid Dhubhaise

Béal Feirste

BT12 4AL