Bíonn Beo ar Maidin le cluinstin ar na haerthonnta achan maidin, Luan go hAoine, 10:00-11:00. Bíonn an comhrá i gcónaí spreagúil, spraoiúil agus suimiúil (agus, uaireanta, iontach domhan). Ní bhíonn smacht ag ceachtar den bheirt láithreoir ar an chomhrá (ná ar a chéile), ach tá an chraic ann san anord.

Corruair, bíonn aoi nó dhó sa stiúideo le Séimí agus Pól le hábhair ar leith a phlé agus cuirtear fáilte i gcónaí roimh dhaoine nua a bhfuil fonn orthu cur leis an chomhrá!