Seachas sin is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an phost ag an seoladh seo thíos nó glaoch a chur orainn ar +44 (0)28 9031 0013.

Raidió Fáilte,
30 Sráid Dhubhaise,
Béal Feirste,
BT 12 4AL

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Raidió Fáilte ach an fhoirm thíos a líonadh. Cuireann muid fáilte roimh aiseolas faoinár gcláir, nó iarratais ar cheol nó fógraí agus araile.

Cuir ar an eolas muid faoin ábhar ar a bhfuil tú ag scríobh chugainn chomh maith le do shonraí teagmhála féin. Ní roinnfidh Raidió Fáilte do chuid eolais le dream ar bith lasmuigh den eagraíocht.

Teagmháil
Consent *