Na scéalta is déanaí

Post Thumbnail

Féile na Gealaí 2024

Bhí tús mhí Mheithimh linn agus bhí an ghrian ag bagairt teacht amach. Phacáil muid na carranna agus d’éalaigh muid chuig an cheantar Ghaeltachta is cóngaraí do Bhéal Feirste – Ráth Chairn! Achan bhliain, cuireann muintir na háite fáilte chroíúil roimh Ghaeil as achan chearn den tír (agus as na tíortha gaelacha eile!) chuig an cheantar le puball a chur in airde sa pháirc CLG áitiúil d’Fhéile na Gealaí...

Post Thumbnail

Cúrsa Sínise Trí Ghaeilge

Gach uile bliain, ar an chéad ghealach úr den bhliain, de réir na seanfhéilire geallaí sa tSín, tosnaíonn Féile an Earraigh, nó Bliain Nua na Síneach, mar is fearr aithne uirthi. I mbliana, 2024, thosaigh an fhéile 15 lá seo ar an 9ú Feabhra, le hoíche na seanbhliana. Tamall gairid ina dhiaidh sin, bhí comhcheiliúradh Síneach agus Gaelach againn in Áras Raidió Fáilte, nuair a seoladh Cúrsa Sínise Trí Gaeilge. Oíche spleodrach pléisiúrtha a bhí ann le ceol traidisiúnta an dá thír agus béile sóúil ó bhialann Síneach áitiúil. ..

Post Thumbnail

Réamheolaire Cúrsaí Traenála 2024-2025

Bíonn Raidió Fáilte ag soláthar cúrsaí ardchaighdeáin traenála i scileanna raidió agus craoltóireachta ó cheann ceann na bliana. Féach thíos le haghaigh tuilleadh eolais maidir leis na cúrsaí a bheidh ar siúl sa tréimhse 2024-2025. ..

Post Thumbnail

Cúrsa Traenála 15-22 Meitheamh 2024

Beidh Raidió Fáilte ag reáchtáil cúrsa traenála i scileanna raidió agus craoltóireachta le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann. Beidh an cúrsa ar siúl i Raidió Fáilte, 30 Sráid Dhubhaise, Béal Feirste. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe an bealach le clár a léiriú, a láithriú agus a chur in eagar. Déanfaidh siad taifead ar chlár amháin thar an dá lá agus cuirfear gach tacaíocht agus áis is gá ar fáil dóibh. Beidh an cúrsa ar siúl ar an Satharn 15 Meitheamh agus Satharn 22 Meitheamh 10:00-16:00...

An nuacht is déanaí

Fáilte go Raidió Fáilte, stáisiún Raidió Pobail Gaeilge Bhéal Feirste.

Ár gCraoltóirí

Ráiteas Físe & Misin

An fhís atá againn sochaí a bheith ann ina mbláthaíonn an Ghaeilge agus cultúr na nGael agus iad curtha chun cinn ar mhaithe le saibhriú cáich.

 

An misean atá againn an Ghaeilge a chur chun cinn trí sheirbhís raidió pobail lán-Ghaeilge atá uileghabhálach ionchuimsitheach a sholáthar.

 

Ár gCraoltóirí