Post Thumbnail

Turas Soir

Sa leabhar nua Turas Soir insíonn scríbhneoirí áitiúla as oirthear Bhéal Feirste scéalta s'acusan maidir leis an dóigh a raibh rudaí i bhfad siar, agus an dóigh a bhfuil an saol sa lá atá inniu ann...

Post Thumbnail

Léiriú Scannáin – Róise agus Frank

Beidh Raidió Fáilte ar cheann de na Pictiúrlanna Pobail ina léireofar an scannán lánfhada nua ‘Róise & Frank’...

Post Thumbnail

Cúrsa Traenála: Raidió agus Podchraoltaí

Ar mhaith leat do chlár raidió nó do phodchraoladh féin a bheith agat? Seo chugaibh an deis! Bí linn ar an Satharn 01 Deireadh Fómhair le haghaidh cúrsa úr a bheidh ag díriú ar scileanna raidió, ar phodchraoltaí agus ar an chraoltóireacht. Gach Satharn 01-15 Deireadh Fómhair agus Satharn 29 Deireadh Fómhair idir 10am agus 2pm..

Post Thumbnail

Cúrsa i gCultúr na Síne – 中国文化体验课

Beidh cúrsa ar theanga, chultúr, cheol agus thraidisiún na Síne i gcomhar le hionadaithe ón Institiúid Confucious TÉ in Ollscoil Uladh ar siúl in áras Raidió Fáilte...

Post Thumbnail

Saol Corrach, Raidió Fáilte agus Gaeil Feirste sna 80aidí – 90aidí

Clár raidió speisialta beo ina n-amharcfar siar ar 37 bliain de chraoltaí raidió Gaeilge agus de na meáin chlóite Ghaeilge i mBéal Feirste. Beidh craoltóirí, iriseoirí ón am a d'imigh agus ón lá atá inniu ann ar an chlár. Bhuail isteach, fáigh cúpan caifé, lig do scíth agus éist leis an clár beo. ..

Post Thumbnail

Club Scannáin Raidió Fáilte – Odd Man Out

Beidh club scannáin Raidió Fáilte ag óstáil léirú speisialta den scannán dhubh chlasaiceach ón bhliain 1947, 'Odd Man Out' agus James Mason sa phríomhról ann. Tá daoine agus áiteanna ó cheantar na bhFál Íochtarach agus ó cheantar an Lonnáin le feiceáil ann. ..

Post Thumbnail

Taispeántas faoi stair staisiún raidió Gaeilge i mBéal Feirste

Beidh taispeántas grianghrafadóireachta ag titim amach le linn na seachtaine ina n-amharcfar siar ar bhreis agus 37 bliain den raidió Gaeilge i mBéal Feirste. Taispeántas ina ndíreofar ar stair agus ar chairde an stáisiúin ar feadh na mblianta mar atá le feiceáil i ngrianghraif. ..

Post Thumbnail

Tráthnóna Airneáil: Scealaíocht, Amhránaíocht, Ceol & Cuideachta

Beidh tráthnóna d’amhráin, scéalta agus ceoil traidisiúnta i nGaeilge mar chuid d’Fhéile an Phobail agus d’Fhéile Lúnasa Raidió Fáilte. Beidh an scéalaí iomráiteach aitheanta, an Dr. Eithne Ní Gallchobhair i mbun scéalaíochta ar an ócáid & beidh ceol, amhránaíocht agus damhsa ar an tsean-nós ó Edel Ní Churraoin as Conamara, Caitríona Ní Ghribín as Gaoth Dobhair, agus Neil Ó Briain as Corcaigh. ..

Post Thumbnail

Is éigean dúinn labhairt faoi Na Sé Chontae

Díospóireacht bheo faoi thodhchaí Na Sé Chontae. Plé ginearálta a bheith ann, agus cluinfimid ó neart daoine a tógadh le cúlraí difriúla agus iad uilig le tuairimí éagsúla ar an ábhar. Tá an deis ag daoine a bheith ag suí isteach ar an díospóireacht mar chuid den lucht féachana, leis an seans chun ceisteanna a chur ar bhaill an phainéil. Beidh an díospóireacht á chraoladh beo fosta agus í ar fáil ar an raidió ar 107.1fm agus tríd an tsruth bheo ar ár suíomh idirlín ag www.raidiofailte.com ..

Post Thumbnail

Leathnadh Uaireanta Oscailte Chaifé ‘An Lon Dubh’

Ag toiseacht an tseachtain seo, beidh an caifé ar oscailt ceithre lá sa tseachtain. Cuireann sé lúcháir orainn a fhógairt go leathnófar uaireanta oscailte An Lon Dubh ón tseachtain seo ar aghaidh. As seo amach osclófar An Lon Dubh ceithre lá gach seachtain, ón Chéadaoin go dtí an Satharn ó 10:00n go dtí 4:00in. Seo duit an biachlár chun roinnt smaointe a thabhairt duit don chéad uair eile anseo duit...

Post Thumbnail

Gaeilge ar an Raidió | Irish on the Radio

Irish Language Course | Cúrsa Gaeilge "Irish on the Radio" 8-10 Lúnasa 2022 This course will focus on the Irish used daily on radio programmes in the Irish language . The course will help learners and listeners understand and enjoy broadcasts in Irish and help further evolve their understanding of the language. The course will last three days and will cater for learners at intermediate levels. An additional course for beginners may be added if there is sufficient demand. Sa chúrsa seo beidh muid ag díriú ar an Ghaeilge a chluintear ar bhun laethúil ar stáisiúin raidió Gaeilge ar nós Raidió Fáilte. Cuideoidh sé le foghlaimeoirí tuiscint níos fearr a fháil ar chláracha raidió i nGaeilge agus sult níos fearr a bhaint astu, rud a chuirfidh go mór lena gcuid Gaeilge. ..

Post Thumbnail

Belfast TradFest beo ar Raidió Fáilte 107.1fm

Beidh Raidió Fáilte 107.1fm ag craoladh beo ó Belfast Trad Fest gach lá an tseachtain seo chugainn ón Luan go hAoine 25ú-29ú Iúil. ..