Bean éachtach í Máire, a bhfuil bunús a saoil caite aici ag obair go dlúth leis an phobal, ar son na teanga agus i gcuideachta daoine éagsúla in eagraíochtaí pobail anseo i mBéal Feirste le breis is tríocha bliain anuas. San am a d’imigh bhí Máire, ar as Ros Liath i gContae Fhear Manach di ó dhúchas, bainteach leis an Chumann Ghaelach in Ollscoil na Banríona agus le luathbhlianta na Cultúrlainne agus le riar An Caife Glas.

 

Chomh maith leis sin tá buíochas mór i ndán do Mháire as an obair ar fad atá déanta aici le Raidió Fáilte go gairid sular bhronn Ofcom ceadúnas craoltóireachta raidió pobail dúinn sa bhliain 2006. Is iomaí duine ar chuir Máire fáilte chroíúil roimhe in imeacht na bliana agus í ag obair go dian díograiseach in oifigí Raidió Fáilte. D’imir sí tionchar nach beag ar na daoine ar casadh orthu í agus fosta ar na daoine a raibh sé de phribhléid bheith ag obair ina gcuideachta.

 

Ba í Caoimhe “Chats” Ní Chathail, bean bhródúil Thír Chonaill agus ball de Bhord Stiúrtha Raidió Fáilte, a bhí mar bhean an tí. Agus thug Máire Nic Seáin, gníomhaire teanga ceanródaíoch agus Feirsteach go smior, óráid spreagúil dúinn ar shaol agus ar shaothar Mháire, agus faoina thábhachtaí agus a bhí Máire san obair phobail agus i gcur chun cinn na Gaeilge sa phobal – agus clú bainte amach aici dá mbarr sin i gcéin agus i gcóngar. 

Agus bhí turas fada go leor as Gaoth Dobhair curtha d’Áine Ní Churraoin, iar-chraoltóir so-aitheanta de chuid RTÉ Raidió na Gaeltachta a d’obair i ndlúthpháirtíochta le Raidió Fáilte thar na blianta, agus a raibh mar chúram aici an duais ghalánta a bhronnadh ar Mháire.

 

Beidh claochlú ag teacht ar ról Mháire i Raidió Fáilte san am atá le teacht ach níl a focal scoir ráite aici go fóill ná níl a port deiridh seinnte nó beidh sí ag tabhairt tacaíocht leanúnach d’fhoireann uile an stáisiúin go cionn i bhfad eile.

 

Lá cuí é Lá Fhéile Bhríde, Bríd na nGael, banlaoch ar chuir na Gaeil muinín agus iontaoibh inti riamh anall. Tá sé de rún ag Raidió Fáilte gradam a bhronnadh ar bhean eisceachtúil achan bhliain amach anseo chun aitheantas a thabhairt do na mná 

 

Chan fhuil dabht ar bith faoi ach go bhfuil aitheantas faoi leith tuillte go mór ag Máire agus gabhaimid buíochas léi. Guíonn bord stiúrtha agus foireann uile an stáisiúin gach rath ar Mháire le gach a mbeidh idir lámha aici amach anseo. Murach í agus a cuid oibre – a ligeadh i ndearmad go minic agus a rinne sí go ciúin gan aird a tharraingt uirthi féin – ní bheadh muidinne anseo agus an todhchaí bhreá gheal seo romhainn amach.