Tá Cúrsa le Caoimhe ar ais! Is cúrsa traenála i scileanna raidió é atá dírithe ar mhná agus é á reáchtáil ag mná fosta.

Is é aidhm Cúrsa le Caoimhe tuilleadh ban a spreagadh le bheith páirteach sa chraoltóireacht raidió. De bharr an éilimh mhóir a bhí ann ó phobal na Gaeilge fud fad an oileáin agus níos faide i gcéin, chinn Raidió Fáilte an cúrsa a chur ar fáil arís. Seo an ceathrú bliain i ndiaidh a chéile don chraoltóir Conallach a bheith i mbun an chúrsa seo agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shoin i leith le breis agus 21 bean i ndiaidh páirt a ghlacadh ann.

Is léiritheoir agus láithreoir raidió agus teilifíse í Caoimhe Ní Chathail a bhíonn ag craoladh leis an BBC, le RTÉ agus le TG4.

Cúrsa ar líne a bheidh i gCúrsa le Caoimhe agus beidh sé ag titim amach gach Máirt idir an 30 Eanáir agus 20 Feabhra 2024 ar an ardán Zoom idir 7-9in. Craolfar na cláir mar chuid de sceideal speisialta ar Lá Idirnáisiúnta na mBan ar an 8 Márta 2024.

“Tá mé ag dúil go mór traenáil raidió ar líne a chur ar fáil arís i mbliana do ghrúpa cumasach de mhná a bheidh ag cur tús lena n-aistear ar Raidió Fáilte, áit ar fhoghlaim mé féin cuid mhór mar chraoltóir”, arsa Caoimhe Ní Chathail, “Is iontach an deis í do mhná a gcláir raidió féin a chur le chéile do Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana. Is pribhléid í domsa a bheith in ann tacú leo agus mo chuid a dhéanamh le cinntiú go bhfuil glórtha na mban le cloisteáil ar aerthonnta Raidió Fáilte.”

Tá cuid de na mná a bhí páirteach sa chúrsa le blianta beaga anuas, anois ag obair sna meáin chumarsáide ar bhonn lánaimseartha nó ag craoladh le Raidió Fáilte agus stáisiúin raidió eile.

“Gach uair a bhí an cúrsa ar siúl go dtí seo bhí ró-éileamh ar spásanna agus táimid ag súil go mbeidh sé amhlaidh i mbliana” arsa Dónall Mac Murchaidh, Oifigeach Léiriúcháin agus Traenála Raidió Fáilte “mar sin moltar cur isteach ar áit ar an chúrsa go luath.”

Le háit a fháil ar an chúrsa gabh i dteagmháil le Dónall ar traenail@raidiofailte.com nó cuir glaoch ar 00 44 28 90 310013 roimh 5in ar an Aoine 26 Eanáir.

Is mar chuid de Scéim Traenála Raidió Fáilte i gcomhar leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann a bhíonn Cúrsa le Caoimhe á reáchtáil.  Cuirtear an iliomad cúrsaí raidió eile ar siúl mar chuid den Scéim gach bliain, gabh chuig https://raidiofailte.com/training le haghaidh tuilleadh eolais.