Beidh Brógan Ní Bhrádaigh i mbun clár le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan ar Raidió Fáilte. Ghlac Brógan páirt i gcúrsa ceannródaíoch le Caoimhe Ní Chathail – Cúrsa le Caoimhe a chuireann guth na mban chun tosaigh ar aerthonnta na hÉireann – cúrsa de chuid Scéim Traenála Raidió Fáilte le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.