I measc na gcaitheamh aimsire tá mé tógtha leis an sacar agus leis an scríbhneoireacht.

Tá an clár s’agam roinnte ina dhá leath. Bíonn ceol traidisiúnta, ceol Gaelach agus ceol Éireannach le cluinstin sa chéad leath den chlár agus rac-cheol sa darna leath den chlár. Bíonn fógraí faoi imeachtaí atá ag titim amach sna hionaid éágsúla i mBéal Feirste agus thart ar an tír le cloisteáil ar an chlár fosta.

News by Marcas Ó Cinnéide

Tá brón orm, Marcas Ó Cinnéide is cosúil nach bhfuil aon Nuacht roinnte.